NaŠE STORITVE

Računovodstvo, knjigovodstvo in svetovanje

V okviru računovodstva za zdravnike, odvetnike, s.p., d.o.o., d.n.o., društva, zasebne zavode, cerkve, sindikate in kmete nudimo: pomoč pri ustanavljanju podjetja, knjiženje prejetih in izdanih računov, vodenje glavne knjige, evidenca saldakontov in izpis odprtih postavk, obračun DDV, vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije, izdelava zaključnega računa, izdelava medletnih bilanc, knjiženje in vodenje blagajne, obračun plač, regresa, obračun prispevkov za zavezance, obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev, vodenje računovodstva po stroškovnih mestih, izdelava poročil in statistike za državne institucije, vodenje plačilnega prometa, po pooblastilu plačevanje dobaviteljem, obračun obresti, pomoč pri pripravi različnih dokumentacij, priprava in izdelava predlogov za izvršbo (e-izvršba), pomoč pri izterjavi dolga, davčno in računovodsko svetovanje, druge knjigovodske in računovodske storitve.